00:07:19,127 –> 00:07:20,685

pomyślałam pamięć rośnie korzeniami w górę rwie się
gdyby nie był z ucieczki gdyby oddychał równo ten stół