00:07:28,687 –> 00:07:31,520

co się stanie z naszym ogrodem