00:07:39,407 –> 00:07:42,877

wsadzimy do pudła wyniesiemy na strych