00:07:46,407 –> 00:07:48,159

świat ma tylko dwie dłonie dlatego jest