00:07:49,407 –> 00:07:51,125

świat ma tylko dwie dłonie dlatego jest taki ludzki