00:07:59,447 –> 00:08:02,883

co to za ścieżka? strąconych