00:08:08,567 –> 00:08:13,243

nie chodźmy tędy tu ktoś zwisa z gałęzi nie bój się
będziemy strzelać z łuków będziemy zginać meble