00:08:14,847 –> 00:08:17,281

nie chodźmy tędy tu zrzucają do morza nie bój się