00:08:18,247 –> 00:08:19,839

lubię kiedy woda zalewa miasto cholera pakuje ludzi do worków