00:08:20,007 –> 00:08:21,520

nie chodźmy tędy tu martwych układa się w poprzek drogi nie bój się
pocałuj mnie