00:08:21,687 –> 00:08:23,359

nie chodźmy tędy tutaj trupy ciągnie się za nogi nie bój się
oddaj mi kota