00:08:26,287 –> 00:08:27,481

nie chodźmy tędy tu nikogo nie ma nie bój się