00:08:31,407 –> 00:08:34,319

lubię zapach domów z których pozostały tylko kominy