00:08:51,687 –> 00:08:53,484

pomyślałem moja jest tylko śmierć jedyne teraz
jest twarz prążek brwi uderza w pień