00:09:04,567 –> 00:09:08,162

jest twarz plaster soli zamyka wieko