00:09:08,327 –> 00:09:10,363

nie patrz na świat językiem zrzuć czas
jest twarz paznokieć traw staje obok