00:09:10,807 –> 00:09:13,275

rozsyp się wstań wsyp w drogę