czas brze

czas bo staje, znaczy, spóźnia na siebie, do brze