na czeka

na północy rosną obłoki
na północy miewają się śledzie
nikomu jaśniej czeka